Bilder

Rehabilitering/funksjonell treningssal
Vi har avsatt en egen sal på 60 kvm for bruk i forbindelse med rehabilitering og funksjonell trening. Med rehabilitering menes opptrening etter skader, videreføring fra fysioterapi, sekundærforebyggende trening og trening for vedlikehold av funksjon. I tillegg vil det være fokus på forebyggende og idrettspesifikk styrke/bevegelighetstrening.

 

Funksjonell trening kan ses på som trening som tilsvarer hverdagens bevegelser
og som styrker kroppen i disse.

 

Vi har i denne salen:

 • Red Cord slynger
 • BOSU baller
 • Balanseputer
 • Strikk
 • Treningsmatter
 • Stepkasser
 • Kettlebells
 • Medisinballer
 • Terapiballer
 • Ribbevegg
 • Ab roller
 • Hoppetau